Home » Articles posted by admin
Banki w Warszawie

Jakie banki są otwarte w Warszawie w sobotę?

Jakie banki są otwarte w sobotęPolskie banki co wykazało już sporo analiz w prasie branżowej są jednymi z najnowocześniejszych w Europie. Bankowość mobilna przypadła niezmiernie do gustu znaczącej większości Polaków i banki bardzo chętnie w nią inwestują, tym bardziej, że niejako przekłada się to niemal bezpośrednio na lepsze, tzn. w tym wypadku silniejsze przywiązanie klienta do danej marki. Jak to wygląda w praktyce?

Blog

Dokumenty do kredytu inwestycyjnego

Przeznaczony jest na inwestycje:

– materialne (zmierzające do odtworzenia, modernizacji, zwiększania majątku trwałego)

– niematerialne (zakup licencji, koncesji, znaków towarowych, patentów, itp.)

Kredyty dla firm

Nieoprocentowana pożyczka dla rolników

Pożyczka ta przeznaczona jest na rzecz rozwoju małej przedsiębiorczości w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich i udzielana jest banki

Pożyczka nieoprocentowana dla rolników ta jest przeznaczona na wszelkie przedsięwzięcia gospodarcze, w wyniku których następować będzie tworzenie nowych, stałych miejsc pracy poza rolnictwem.

Kredyty dla firm

Jak korzystać z faktoringu?

Nowoczesna usługa faktoringu (pełnego i niepełnego) umożliwia
firmie, dynamiczne i efektywne wykorzystanie posiadanego majątku
obrotowego. Faktoring polega na nabywaniu przez bank
bieżących i przyszłych wierzytelności Klienta jakie wynikają z Jego
umów sprzedaży, dostaw lub świadczenia usług. Faktoring pozwala na
uniknięcie niedogodności związanych z oczekiwaniem na zapłatę od
odbiorców. Bank w ramach zawartej umowy z Klientem wykupuje Jego
faktury, których termin płatności jeszcze nie upłynął.