Home » Archive by category "Kredyty dla firm"
Kredyty dla firm

Nieoprocentowana pożyczka dla rolników

Pożyczka ta przeznaczona jest na rzecz rozwoju małej przedsiębiorczości w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich i udzielana jest banki

Pożyczka nieoprocentowana dla rolników ta jest przeznaczona na wszelkie przedsięwzięcia gospodarcze, w wyniku których następować będzie tworzenie nowych, stałych miejsc pracy poza rolnictwem.

Kredyty dla firm

Jak korzystać z faktoringu?

Nowoczesna usługa faktoringu (pełnego i niepełnego) umożliwia
firmie, dynamiczne i efektywne wykorzystanie posiadanego majątku
obrotowego. Faktoring polega na nabywaniu przez bank
bieżących i przyszłych wierzytelności Klienta jakie wynikają z Jego
umów sprzedaży, dostaw lub świadczenia usług. Faktoring pozwala na
uniknięcie niedogodności związanych z oczekiwaniem na zapłatę od
odbiorców. Bank w ramach zawartej umowy z Klientem wykupuje Jego
faktury, których termin płatności jeszcze nie upłynął.