Home » Blog » Dokumenty do kredytu inwestycyjnego

Dokumenty do kredytu inwestycyjnego

Przeznaczony jest na inwestycje:

– materialne (zmierzające do odtworzenia, modernizacji, zwiększania majątku trwałego)

– niematerialne (zakup licencji, koncesji, znaków towarowych, patentów, itp.)

– finansowe (np. zakup udziałów w spółkach).

 

Okres kredytowania

Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 10 lat.

 

!!!Karencja w spłacie kapitału może wynieść maksymalnie 1 rok od uruchomienia kredytu w pełnej wysokości.

 

Wkład własny:

Udział środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu zadania inwestycyjnego musi stanowić co najmniej 20%

 

Wysokość kredytu, udział środków własnych, oprocentowanie i okres kredytowania przyznawany jest indywidualnie.

 

Dokumenty do kredytu inwestycyjnego wraz z wnioskiem:

– dokumenty stwierdzające aktualny stan prawny przedsiębiorcy

– zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP

– bieżące sprawozdanie finansowe wg wymogów GUS

– opinia bankowa o przedsiębiorcy z banków prowadzących jego rachunki

– deklaracja podatkowa potwierdzona przez Urząd Skarbowy, zaświadczenia o terminowości regulowania zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wobec ZUS

– wycena i opinia biegłych oraz inne dokumenty potwierdzające realną wartość zabezpieczenia oraz jego status prawny

– biznes plan obejmujący okres spłaty kredytu, zawierający m.in. rachunek wyników, bilans, przepływy pienięzne

– wymagane pozwolenia administracyjne na realizację inwestycji, adekwatne do etapu inwestycji (np. pozwolenie na budowę)

– inne

About

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*