Home » Kredyty dla firm » Nieoprocentowana pożyczka dla rolników

Nieoprocentowana pożyczka dla rolników

Pożyczka ta przeznaczona jest na rzecz rozwoju małej przedsiębiorczości w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich i udzielana jest banki

Pożyczka nieoprocentowana dla rolników ta jest przeznaczona na wszelkie przedsięwzięcia gospodarcze, w wyniku których następować będzie tworzenie nowych, stałych miejsc pracy poza rolnictwem.

 

Jakie korzyści wynikają z tej pożyczki?

  •  uniezależnienie się od stóp procentowych – jest to nieoprocentowana pożyczka
  • bardzo niskie koszty – jednorazowa prowizja w wysokości tylko 5,5% od kwoty pożyczki
  • możliwość przeznaczenia 50% udzielonej pożyczki na sfinansowanie zakupu środków obrotowych potrzebnych do uruchomienia przedsięwzięcia

 

Kto może się ubiegać o pożyczkę?

O udzielenie tej pożyczki może się ubiegać zarówno osoba fizyczna jak i prawna, która prowadzi lub zamierza podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich w formie małej przedsiębiorczości.

 

Co to znaczy mała przedsiębiorczość?

Przez małą przedsiębiorczość należy rozumieć wszelkie przedsięwzięcia gospodarcze, które tworzą nowe, stałe miejsca pracy:

  •  do 6 osób zatrudnionych na stałe, na cały etat, wliczając w to właściciela – dla nowo powstałych firm
  • do 50 osób zatrudnionych na stałe, na cały etat – w przypadku podmiotów już prowadzących działalność gospodarczą

 

Jaka może być kwota pożyczki?

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 60 tys. zł. i nie może być większa niż 10 tys. zł. na jedno miejsce pracy. Minimalna wartość środków własnych Pożyczkobiorcy musi wynosić 30% kosztów przedsięwzięcia.

 

Wypłata pożyczki:

 

Okres kredytowania: Pożyczka jest udzielana na okres do 3 lat.

 

 

Warunki spłaty pożyczki:

Spłata pożyczki następuje w ratach płatnych kwartalnie. Spłata dotyczy jedynie pożyczonego kapitału, ponieważ jest to pożyczka nieoprocentowana.

 

Podstawowe dokumenty składane wraz z wnioskiem:

 

  • plan przedsięwzięcia zgodny z wymaganiami
  • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami (ZUS, KRUS) i podatkami

 

 

About

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*