Home » Kredyty dla firm » Jak korzystać z faktoringu?

Jak korzystać z faktoringu?

Nowoczesna usługa faktoringu (pełnego i niepełnego) umożliwia
firmie, dynamiczne i efektywne wykorzystanie posiadanego majątku
obrotowego. Faktoring polega na nabywaniu przez bank
bieżących i przyszłych wierzytelności Klienta jakie wynikają z Jego
umów sprzedaży, dostaw lub świadczenia usług. Faktoring pozwala na
uniknięcie niedogodności związanych z oczekiwaniem na zapłatę od
odbiorców. Bank w ramach zawartej umowy z Klientem wykupuje Jego
faktury, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Bank nabywa wierzytelności, które są:

 •   udokumentowane zawartymi umowami oraz fakturami;
 • niesporne co do istnienia, wartości oraz terminu wymagalności;
 • nie podlegające umownym i ustawowym ograniczeniom przenoszenia na osoby trzecie;
 • płatne nie poźniej niż w 91 dni od daty wystawienia faktury.

GŁÓWNE ZALETY FAKTORINGU TO:

 • szybki i płynny obrót pieniądza;
 • możliwość zaoferowania partnerom konkurencyjnych, wydłużonych terminów płatności;
 • prostota zabezpieczenia umowy faktoringowej poprzez przelew
 • wierzytelności na Bank z tytułu przedstawionych do wykupu faktur (poręczenie wg. prawa cywilnego w przypadku faktoringu niepełnego).

PODSTAWOWE DOKUMENTY – składane wraz z wnioskiem o
faktorowanie – to:

 •   dokumenty założycielskie firmy;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami wobec budżetu;
 • sprawozdanie finansowe za ostatni rok sprawozdawczy.

About

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*