Home » Posts tagged kredyt inwestycyjny
Blog

Dokumenty do kredytu inwestycyjnego

Przeznaczony jest na inwestycje:

– materialne (zmierzające do odtworzenia, modernizacji, zwiększania majątku trwałego)

– niematerialne (zakup licencji, koncesji, znaków towarowych, patentów, itp.)